Lyhra Grupp & Ledare

Lyhra Grupp & Ledare

LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING

Lyhra utvecklar ledningsgrupper till kompetenta ledningsteam med förmåga att driva förändring i samspel med kollegorna i gruppen. Vi utvecklar ledningsgruppens förmåga till kollektivt ledarskap med samsyn i viktiga frågor. Vi bidrar till att ledningsgruppen eller projektgruppen har en gemensam plattform inför ett utvecklingsarbete. Vi har verktyg för att mäta gruppers effektivitet, som underlag för utveckling.

TEAMUTVECKLING OCH MEDARBETARSKAP

Lyhra utvecklar arbetsgrupper med syfte att få dem att fungera bättre. Det gynnar både prestation och arbetstillfredsställelse. Vi utgår från varje grupps förutsättningar och nuläge – och bygger vidare utifrån det. Vi hjälper gruppen att sätta fokus på gruppens uppdrag, målsättning, roller och på arbetsklimat, kommunikation och samarbete. Vi har verktyg för att mäta gruppers effektivitet, som underlag för dialog om utvecklingsbehov och vägval.

KONFLIKTER OCH OLIKHETER

Förändring i organisationer innebär ofta nya synsätt på roller, ansvarområden och relationer. När etablerade arbetssätt ifrågasätts uppstår olika slags reaktioner, slitningar och konflikter som försvårar förändringsarbetet. Lyhra handleder chefer, utforskar orsaker och hjälper grupper vidare när påfrestningen blir stor – eller i förebyggande syfte. Detta för att strategi och vision ska kunna omvandlas till en fungerande vardag.

FÖRÄNDRINGSLEDARSKAP

Att vara mellanchef i förändring kräver mod och uthållighet. Lyhra utbildar chefer i förändringens ledarskap och kommunikation. Vi faciliterar förändring för gemensamma förhållningssätt och vi ger stöd till chefer när förändringen ska införlivas. Vi arbetar även med andra förändringsaktörer så som HR, kommunikatörer samt process- och projektledare.

INDIVIDUELL LEDARUTVECKLING / HANDLEDNING

Ibland behöver man som chef en samtalspartner för att hantera de utmaningar man möter i sin roll. Med individuell ledarutveckling får du handledning, coachning och utbildning – allt utifrån dina behov och önskemål. Du möter en kvalificerad samtalspartner som vet hur organisationer och människor fungerar.

GRUPPHANDLEDNING, DIALOGGRUPPER, BACKSTAGEGRUPPER

Vi erbjuder också handledning i grupp där ni arbetar med egna och andras dilemman och utmaningar. Det kan variera från enstaka möten till längre samtalsserier, beroende på situationen.

VERKTYG OCH CERTIFIERINGAR

Vi är certifierade på olika verktyg som används i utveckling av grupper och individer, t ex Group Development Questionaire (GDQ), Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI), DISC.