Ramavtal

Våra ramavtal

Lyhra har ramavtal inom områdena organisationsutveckling, förändringsledning, ledarutveckling, chefsstöd, medarbetarutveckling etc.

REGION UPPSALA

Förändringsledning, Ledningsgrupps- och verksamhetsutveckling, Team- och grupputveckling

REGION GOTLAND

Värdegrundsarbete, kulturutveckling

UPPSALA KOMMUN

Leda i förändring, Leda och utveckla team och ledningsteam, Hantera konflikter

REGION GÄVLEBORG

Organisationsutveckling och förändringsledning.

NATURVÅRDSVERKET

Medarbetarskap, självledarskap.

ENKÖPINGS KOMMUN

Grupp- och organisationsinsatser.

ESKILSTUNA KOMMUN

Chefsutveckling, chefshandledning och ledningsgruppsutveckling.

SANDVIKENHUS AB

Värdegrundsarbete.

LÄNSSTYRELSEN I GÄVLEBORGS LÄN

Managementtjänster

INKÖP GÄVLEBORG

Chefsstöd för kommuner och kommunala bolag i Gävle kommun, Hofors kommun, Hudiksvalls kommun, Nordanstigs kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers kommun, Söderhamns kommun, Älvkarleby kommun, Bollnäs kommun.

Kammarkollegiet – samtliga statliga myndigheter

Kammarkollegiet har tecknat avtal inom ramen för ramavtalet avseende chefs- och grupputveckling samt kompetensförsörjning. IPF (Institutet för Personal- och företagsutveckling) vid Uppsala universitet står som ramleverantör och Lyhra finns med i det team av kompetenta och erfarna organisationskonsulter som kan erbjuda tjänster till statliga myndigheter. Ramavtalet gäller för samtliga statliga myndigheter.