Så här arbetar vi

Vi omvandlar strategi och vision till vardag och verklighet

Med stöd av evidensbaserade metoder och beprövad erfarenhet bidrar våra erfarna organisationskonsulter till utveckling och förändring i organisationer. Vi ger både strategiskt och operativt stöd. Vi finns med när beteenden behöver förändras och när visioner och strategier ska bli vardag och verklighet. Vi processleder möten för att skapa förståelse, gemensamma målbilder och förhållningssätt. Vi skapar förutsättningar för tillitsfulla relationer genom att både stödja, utmana, utbilda och utveckla.

Vi finns med som dialogpartner till chefer och ledningsgrupper när strategier, riktlinjer och handlingsplaner tas fram.

Vi agerar också i skarpt läge och leder grupputveckling, visionsarbeten, konfliktbearbetning etc. Genom närvaro, stöd och utmaning vill vi bidra till den ärlighet, tillit och trygghet vi tror är avgörande för hållbar utveckling. Som konsulter vill vi våga ta i de svåra frågorna och ”stanna kvar”, även i riktigt utmanande situationer.

För oss är det viktigt att bygga ett förtroendefullt samarbete med våra uppdragsgivare, där vi tillsammans utforskar möjligheter och tillsammans formar angreppssätt som passar den aktuella situationen. Vi har kontinuerlig dialog och utvärderar insatsen tillsammans. På så vis får förändringen fäste i verksamheten, resultatet blir långsiktigt och värde skapas för kunder och brukare.