Om Lyhra

Förändring och utveckling – med det mänskliga perspektivet i fokus

Lyhra etablerades i Uppsala 2009 och har sedan dess anlitats som lednings- och förändrings­stöd i många organisationer. Vi är organisationskonsulter som stödjer, utmanar, utbildar och skapar förutsättningar för utveckling och förändring i organisation och arbetsliv.

Våra kunder är samhällsaktörer av olika slag och finns både i offentlig och privat sektor och i civilsamhället. Vi har ramavtal för organisations- och ledarutvecklings­tjänster i ett tiotal offentliga organisationer. Sedan 2011 driver vi Uppsala HR Arena, en mötesplats mellan forskning och HR, tillsammans med IPF (Institutet för Personal- och företagsutveckling) från Uppsala universitet. Vi deltar i olika forskningsarenor, bland annat som jurymedlem i Årets HR-forskning.

VÅR VERKSAMHETSIDÉ

Vår verksamhetsidé är att genom verksamhetsnära insatser, med det mänskliga perspektivet i fokus, stödja chefer, team och organisationer som långsiktigt vill stärka och utveckla sin verksamhet.

Vi bidrar till att organisationen stärker sin förmåga att åstadkomma värde för kunder och brukare samt nytta för samhället. Vi bidrar till att bygga robusta samarbetskulturer där chefer och medarbetare samspelar, känner arbetsglädje och åstadkommer resultat.

DET HÄR ERBJUDER VI VÅRA KUNDER

Lyhra erbjuder lednings- och förändringstöd till organisationer med komplexa uppdrag, där mänskliga relationer och förhållningssätt är viktiga framgångsfaktorer. Vi skapar förutsättningar för förändring och utveckling genom att stödja och utmana, utbilda och utveckla.

Vi hjälper våra kunder att bygga en robust grund där engagemang, gemensam förståelse och tillit leder till utveckling och långsiktig hållbarhet.

Vi har etablerade metoder och erfarna organisationskonsulter som guidar från nuläge till önskat läge. Vi processleder möten för att skapa förståelse, gemensamma målbilder och förhållningssätt. Vi finns med när beteenden behöver förändras och när visioner och strategier ska bli vardag och verklighet.

Vi ger stöd när kunden vill utveckla och förändra:

  • Strategi, vägval och värdegrund.
  • Organisation, struktur och arbetssätt.
  • Kultur, värderingar och arbetsklimat.
DET HÄR VILL VI ÅSTADKOMMA?

Vi vill bidra till att organisationer, chefer och medarbetare utvecklar sin förmåga att:

  • Utföra sina uppdrag på ett professionellt och ändamålsenlig sätt.
  • Genomföra förändringar och utvecklingsinsatser.
  • Leda sig själva och andra.
  • Samspela för verksamhetens genomförande och utveckling.

Vi vill också bidra till hopp, stolthet och framtidstro.