Våra hörnstenar

Med tillit växer både människor och organisationer

Lyhras insatser baseras på ett beteendevetenskapligt förhållningssätt som inspireras av system- och gestaltteori och vi ser att utveckling av människor och organisationer gynnas av några viktiga förutsättningar. Följande principer är bärande i vårt arbete:

KOMPLEXITET OCH FÖRSTÅELSE

Varje organisation, grupp och individ finns i ett större sammanhang som består av många perspektiv och nivåer. När vi nyfiket tar till oss att tillvaron är komplex kan vi utforska relationer, mönster och sammanhang som ger ny förståelse och insikt. När vi reflekterar tillsammans i stället för att snabbt söka en lösning får vi en rikare bild av verkligheten och upptäcker fler handlingsvägar. Sannolikheten ökar att vi hittar rätt.

Lyhra bidrar till att organisationer utforskar sina sammanhang och gör viktiga upptäckter.

MÖJLIGHET OCH FRAMTIDSHOPP

Människor och grupper har potential och styrkor men det är lätt att vi låter oss hindras av omständigheter och förutsättningar som verkar begränsande. Vi förstorar problem och missar därmed styrkor, möjligheter och framgångar. Vi har mycket att lära av goda exempel och det är viktigt att vi får syn på det som ger mening och framgång, inte bara det som hindrar och begränsar. Genom att synliggöra detta ser vi mönster, hittar lösningar och finner nya vägar.

Lyhra bidrar till att människor och grupper får syn på potential, styrkor, hopp och framtidstro.

ÖPPENHET OCH TILLIT

I väl fungerande verksamheter kommer människor till sin rätt, har en god dialog och vågar utmana varandra. Med tillit och öppenhet frigörs energi, kreativitet och nyfikenhet som bidrar till utveckling och innovation.

Lyhra bidrar till att organisationer och grupper utvecklar ett öppet och tillitsfullt klimat.

SAMSKAPANDE NÄRA VERKSAMHETEN

När den som berörs av förändring inbjuds att vara delaktig och medskapande finns goda förutsättningar att det nya blir hållbart. I vardagens viktiga samspel mellan människor och grupper finns förändringskraft, förutsatt att den väcks till liv och att den är uppriktigt menad. Här finns också den största kunskapen om arbetsvardagens utmaningar och möjligheter, t ex i mötet med kunder och brukare. Här finns de största möjligheterna att bygga hållbara förändringar.

Lyhra vill verka i det nära genom att utmana och hjälpa chefer, medarbetare och grupper att se möjligheter och våga möta utmaningar.