Våra kunder

Vi arbetar brett över privat och offentlig sektor

Lyhras kunder är samhällsaktörer av olika slag och finns både i offentlig och privat sektor och i civilsamhället.

Vi bidrar till dialog och utveckling inom organisationer och mellan organisationer. Det kan vara aktörer från olika organisationer som tillsammans behöver arbeta med en samhällsutmaning. Det kan vara en organisation där man behöver öka samverkan och leda förändring. Det kan också vara en ledningsgrupp eller arbetsgrupp som behöver hitta nya arbetssätt eller en chef som behöver handledning för att utveckla sitt ledarskap. Här är några av våra kunder.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Akademiska sjukhuset, Folktandvården Uppsala län, Primärvården Uppsala, Nära vård och hälsa, Region Uppsala, Enköpings lasarett, Gävle sjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Hudiksvalls sjukhus, Sveriges kommuner och Landsting (SKL).

KOMMUNAL SEKTOR

Stockholms stad, Västerås stad, Uppsala kommun, Håbo kommun, Karlskoga kommun, Lidingö stad, Söderhamns kommun, Stockholm stad, Samverkansförbundet Uppsala län, Heby kommun, FOU Nordost.

MYNDIGHETER

Skolverket, Sida, Läkemedelsverket, Länsstyrelsen i Uppsala län, Länsstyrelsen i Örebro län. Universitets- och högskolrådet, Arbetsförmedlingen, Skatteverket, FMV, SVA, MSB.

UNIVERSITET/HÖGSKOLOR

Chalmers tekniska högskola, Umeå universitet, Mälardalens högskola, Uppsala universitet.

LÄKEMEDEL/BIOTECH/LIFE SCIENCE

MSD Sverige, Johnson & Johnson, Läkemedelsverket.

BYGG, FASTIGHET, TEKNIK, TRANSPORT

HSB, Vivaldi, ByggPartner, Bylero, Cowi, Upplands lokaltrafik.

IDÉBUREN SEKTOR/INTRESSEFÖRENING/FACKFÖRBUND

Svenska kyrkan, Scouterna, Hyresgästföreningen, Sensus, Sveriges kommunikatörer, SMR, PRO, Vision m.fl.