Att leda förändring med involvering och engagemang

Att leda och kommunicera förändring är utmanande ­och krävande. Det blir sällan som man har tänkt och det tar ofta längre tid än man tror. En förändringsprocess med hög grad av delaktighet och engagemang från chefer och medarbetare kan bli både utvecklade, lärande och meningsskapande. Förändringar som beordras fram, utan att medarbetarna är med på noterna, kan få motsatt effekt.

Läs mer här i vårt Whitepaper.