ATT LEDA OCH KOMMUNICERA FÖRÄNDRING – digital förändringsledarutbildning

Det är en utmaning att leda förändring – oavsett om det handlar om förändring av organisation, arbetssätt eller kultur. Förändringsprocesser behöver ledas och styras av chefer som har en grundläggande förståelse för hur människor reagerar på förändring, hur man som ledare kan arbeta för engagemang och hur man kan förstå och möta olika slags reaktioner. I förändring utmanas rådande normer liksom känslan av stabilitet och trygghet.

Vill du bli bättre rustad för att på ett mer medvetet sätt leda förändring?

Välkommen till Lyhras digitala utbildning i förändringsledning!

Under utbildningen presenteras principer för framgångsrik förändring, vad säger forskning och beprövad erfarenhet. Den ger teoretisk förståelse för att du ska lyckas med ditt förändrings- och utvecklingsarbete. Den ger praktiska verktyg kring vad du som chef behöver tänka på, vilken roll och vilket ansvar du har och hur reaktioner och oro hos medarbetare kan mötas. Du får även möjlighet att reflektera över din egen roll som förändringsledare och dina egna utmaningar. 

Innehåll och datum

Utbildningen genomförs som som fyra virtuella mötestillfällen á fyra timmar, totalt 16 timmar. Deltagarna möts i ett virtuellt rum, delas in små lärgrupper och får individuella uppgifter att göra före och efter utbildningsträffarna. Föreläsningspass varvas med reflektion och grupparbeten.

 • Träff 1: Att leda i komplexitet och förändring
  13 april kl. 8.30-12.30
 • Träff 2: Mänskliga reaktioner i förändring
 • 27 april kl 8.30-12.30
 • Träff 3: Förändringskommunikation och delaktighet
  11 maj kl. 8.30-12.30
 • Träff 4: Förändringsledning – verktyg för framgång
  1 juni kl. 8.30-12.30

Vi bygger utbildningen i en digital arbetsyta som alla deltagare har tillgång till och där förberedelser, presentationer, teorier och verktyg finns samlade. Här kan deltagarna dela erfarenheter, göra hemuppgifter och ta del av skriftligt material.

Våra kursledare

Utbildningen leds av organisationskonsulterna Gunnar Wallin och Kristina Vejbrink, båda med egen erfarenhet som chefer och förändringsledare.  Vi kommer dessutom att bjuda in gästföreläsare.

Gunnar Wallin 073-531 35 73
Kristina Vejbrink 0706-663474

Kostnad: 12 900 kr plus moms.
Max antal deltagare: 12 st
Anmäl ditt intresse eller ställ frågor på lyhra@lyhra.se. Du är också välkommen att kontakta någon av kursledarna.

Utbildningen kan också genomföras internt i en organisation, inom ramen för ordinarie ledarutveckling eller för att rusta chefer eller ledningsgrupper inför en konkret förändringsutmaning. Vi säkerställer då att den anpassas till era specifika förutsättningar. Välkomna att kontakta någon av kursledarna om ni vill diskutera hur ett sådant upplägg kan se ut.

Några röster från tidigare deltagare

”Jag fick både verktyg och förståelse för min roll som chef i förändring, framför allt när det gäller att möta medarbetarnas olika reaktioner”

”Det digitala formatet fungerade jättebra – teori och verktyg i kombination med reflektion lärgruppen”

”Jag fick motivation och kunskap för att ta mig an rollen som förändringsledare på nytt sätt, fick konkreta idéer att jobba med på hemmaplan”

”Viktigt att få möta andra chefer med liknande utmaningar”