Att leda förändring – workshop för ledning och chefer

Det är en utmaning att leda förändring – oavsett om det handlar om förändring av organisation, arbetssätt eller kultur. Förändringsprocesser behöver ledas och styras av ledare som har en grundläggande förståelse för hur människor reagerar på förändring, hur man som ledare kan involvera och möta olika slags reaktioner.

  • Behöver era chefer bli bättre rustad för att leda förändring?
  • Står ni inför viktiga förändringar som behöver landa väl bland chefer och medarbetare?
  • Behöver ni ”teama” ihop er och bygga gemensamma förhållningssätt och strategier inför er förändringsutmaning?

Lyhra skräddarsyr ett upplägg där ni har fokus på er konkreta förändringsutmaning. Ni samlas för att i dialog och under vår ledning reflektera över de utmaningar ni står inför. Vi presenterar principer för framgångsrik förändring, vad säger forskning och beprövad erfarenhet. Ni får praktiska verktyg kring vad ni som grupp och chefer behöver tänka på, vilken roll och vilket ansvar ni har och hur reaktioner och oro hos medarbetare kan mötas. Ni får även möjlighet att reflektera över ledningsgruppens viktiga roll som förändringsledning och bygga gemensamma förhållningssätt och strategier för att ni ska lyckas med ert förändrings- och utvecklingsarbete.

Några viktiga byggstenar;
  • Att leda i komplexitet och förändring
  • Mänskliga reaktioner i förändring
  • Förändringskommunikation och delaktighet
  • Förändringsledning – verktyg för framgång

Välkommen att höra av dig till Kristina Vejbrink eller Gunnar Wallin och berätta om er utmaning så bygger vi ett upplägg som passar just er.

Är du intresserad av att få tillgång till vårt exklusiva material i form av whitepapers och inspelade webbinarier? Klicka här.