Framtidens arbetsplats – hur hittar vi rätt i det hybrida landskapet?

Hybridarbetet har medfört flexibilitet och effektiva arbetssätt men också utmaningar när det gäller småprat, spontanitet och relationsbyggande. Forskning visar att samhörighet och gemenskap är viktiga förutsättningar för medarbetares inre motivation. Hur påverkas arbetsgruppens kollektiva kraft och förmåga av nya hybrida arbetssätt? Vad händer med den psykologiska tryggheten när vi ersätter fysiska möten med digitala?

I det här webbinariet söker vi svar på frågan som så många chefer och ledningsgrupper undrar över – hur kan man hitta lämpliga förhållningssätt till det nya hybrida arbetslandskapet. Vi vill inspirera till en nyanserad dialog om vilken balans just din organisation ska ha för att både vara en attraktiv arbetsgivare och utveckla verksamheten.

Webbinarium 7 februari, kl. 15.00-15.45

Anmäl dig här

Kommande webbinarier
Via våra nyhetsbrev får du mer info och kan anmäla dig till kommande webbinarier. Vi kommer snart att presentera teman för fler webbinarier. Om du inte redan får våra nyhetsbrev och vill ha dem så är du välkommen att Anmäl dig här.

Har du några frågor om arenan, eller har du något annat som du undrar över? Maila oss gärna.

Hoppas att vi ses vid nästa träff!