Se långt och hitta rätt – om
konsten att formulera mål

Bra mål frigör energi och arbetsglädje. De förenklar tänkandet och stimulerar
kreativiteten. Med tydliga och förankrade mål får vi goda förutsättningar för
planering, utvärdering och kommunikation. Men mål är ingen enkel mekanisk
funktion. Utformandet av dem kräver varsam navigering. Skickligt processade
och utformade hjälper målen till att fokusera arbetet. Därför är det viktigt att vara
nyfiken, noggrann och systematisk när målen ska arbetas fram. Och att göra det
tillsammans i dialog.

Läs mer här i vårt Whitepaper.