Lyhra fyller tio år och det firar vi med firar med inspirations- och kunskapsmöten

Håll utkik under året. Vi kommer att bjuda in till seminarier och mötesarenor för dialog, samskapande och kunskapsutveckling. Vi vill bidra till samtal och dialog där vår kunskap och erfarenhet möter de utmaningar som finns ute i organisationer och arbetsliv. Vi gör vårt bästa för att hitta alternativa mötesplatser i dessa tider, då mänskliga möten måste få en annan skepnad.