Lyhra LedarArena: Att leda förändring

En av de största utmaningarna för chefer och ledningsgrupper är att leda omfattande förändringsprocesser. Här behövs både målmedvetenhet och lyhördhet, liksom förmåga att navigera i den komplexitet av krafter som sätts i rörelse när människors förutsättningar förändras.

Vid vårt kommande webbinarium i Lyhra LedarArena tar vi oss an det spännande temat Förändringsledning och delar med oss av tankemodeller, forskning och metoder.

Webbinarium 13 juni kl. 15.00-15.45
Anmäl dig här

Lyhra LedarArena är en kostnadsfri virtuell mötesarena på det övergripandet temat Att leda i komplexitet och förändring. Varje möte har ett aktuellt tema och läggs upp som en kombination av kunskapsdelning, reflektion och erfarenhetsutbyte. Har du några frågor om arenan, eller har du något annat som du undrar över? Maila oss gärna på lyhra@lyhra.se