Lyhra LedarArena: Hur hittar vi rätt i det hybrida landskapet?

Hybridarbetet har medfört flexibilitet och effektiva arbetssätt men också utmaningar när det gäller småprat, spontanitet och relationsbyggande. Forskning visar att samhörighet och gemenskap är viktiga förutsättningar för medarbetares inre motivation. Hur påverkas arbetsgruppens kollektiva kraft och förmåga av nya hybrida arbetssätt? Vad händer med den psykologiska tryggheten när vi ersätter fysiska möten med digitala?

I det här webbinariet söker vi svar på frågan som så många chefer och ledningsgrupper undrar över – hur kan man hitta lämpliga förhållningssätt till det nya hybrida arbetslandskapet. Vi vill inspirera till en nyanserad dialog om vilken balans just din organisation ska ha för att både vara en attraktiv arbetsgivare och utveckla verksamheten.

Webbinarium 20 september kl. 15.00-15.45
Anmäl dig här.

Lyhra LedarArena är en kostnadsfri virtuell mötesarena på det övergripandet temat Att leda i komplexitet och förändring. Varje möte har ett aktuellt tema och läggs upp som en kombination av kunskapsdelning, reflektion och erfarenhetsutbyte. Har du några frågor om arenan, eller har du något annat som du undrar över? Maila oss gärna på lyhra@lyhra.se.