Medarbetarskap på distans

Ledarskap och medarbetarskap är två sidor av samma mynt. De samspelar, påverkar varandra och är avgörande för kultur och samarbete. Att distansarbete ställer nya krav på ledarskapet är tydligt men förändringen påverkar också i högsta grad medarbetarskapet.

Hur upplever du som chef att medarbetarna hanterar sitt medarbetarskap när den fysiska och sociala distansen ökar? Hur kan medarbetarna engageras i frågan? Och inte minst – hur kan medarbetarna underlätta för dig att leda?

Läs mer i vårt whitepaper.