Medveten delegering – nyckeln till ett hållbart ledarskap

Att som chef kunna delegera utgör själva kärnan i ett tillitsbaserat och utvecklande ledarskap. En omsorgsfull och medveten delegering är nyckeln till att medarbetarnas kompetens tas till vara, att flaskhalsar minimeras och inte minst – bidrar till ett hållbart ledarskap.

Det här webbinariet har fokus på delegerandet svåra konst. Du deltar som åhörare i ett webbinarium där vi delar kunskap, aktuell forskning och verktyg. Lyhra LedarArena är en kostnadsfri virtuell mötesarena på det övergripandet temat Att leda i komplexitet och förändring. Varje möte har ett aktuellt tema och läggs upp som en kombination av kunskapsdelning, reflektion och erfarenhetsutbyte.

Webbinarium – kl 15.00-15.45

Anmäl dig här

Kommande webbinarier
Via våra nyhetsbrev får du mer info och kan anmäla dig till kommande webbinarier. Vi kommer snart att presentera tema och tider för vårens tre webbinarier. Om du inte redan får våra nyhetsbrev och vill ha dem så är du välkommen att Anmäl dig här.

Har du några frågor om arenan, eller har du något annat som du undrar över? Maila oss gärna.

Hoppas att vi ses vid nästa träff!