Meningsfulla möten och tänkande miljö

Jag sitter i möten hela dagarna så jag hinner knappt jobba! Har du hört det förr? Samtidigt som behovet av samarbete och samskapande ökar är många frustrerade över att möten tar så stor del av arbetsdagen. Hur kan man maximera värdet av det gemensamma arbetet under de stunder man träffas? Hur kan man skapa en lärande och utvecklande möteskultur där allas röster hörs? Ett sätt är att skapa förutsättningar för en tänkande miljö.

Läs mer här i vårt Whitepaper.