Ny bok om mål av vår konsult Nils Nordung

Lyhras konsult Nils Nordung, har gett ut en bok om mål: ”Se långt och hitta rätt, om konsten att utforma mål”. Boken är lättläst och beskriver målmetodiken på ett utmärkt sätt. Nils leder också uppskattade workshops för grupper som vill bli bättre på att arbeta med mål för att strategiskt rikta och planera verksamheter och projekt.

Hallå där Nils Nordung! Varför har du skrivit en bok om mål?

– I många år har jag hjälpt organisationer att få syn på sina mål och utforma dem så att de blir nyttiga. Jag har insett att det är oerhört viktigt att de lyckas med det för att det är så mycket om hänger på att man har en tydlig inriktning som man förstår på samma sätt.
– Men jag har också insett hur svår det är, och successivt har det värkt fram en verktygslåda som visat sig vara till stor nytta i arbetet. Metodiken är generell och användbar på stort sett allt som har med mål och fokus att göra, oavsett om man jobbar med inriktningen för en hel organisation eller en enskild verksamhet eller ett projekt.

Vad är det mest utmanande när man ska jobba med en organisations mål?

– Att släppa göra-perspektivet och få syn på vad man vill åstadkomma, vilken skillnad man vill göra. Vi är reflexmässigt så fokuserade på att utföra saker så att vi glömmer att höja blicken. Leder det vi gör rätt, till det vi vill?

Vilken skillnad gör det att ha bra mål?

– Har man bra mål lyckas man att planera sin verksamhet, att kommunicera vad man vill uppnå men också att kunna undersöka om man har lyckats med det man är ute efter. Lyckas man utforma bra mål förenklar det tänkandet, frigör energi och stimulerar kreativitet och
arbetsglädje.

Till vem vänder sig boken?

– Till chefer, verksamhetsutvecklare, styrelser, medarbetare, projektledare, arbetsgrupper. I stort sett alla som har ansvar för att åstadkomma något.
Tre tips till den som vill börja jobba med mål:

  1. Ring mig 🙂
  2. Fokusera på vad ni ska åstadkomma
  3. Var överens om vad orden betyder

Den här boken erbjuder en konkret arbetsmetodik för att utforma mål.

Vill du anlita Nils för en workshop om målmetodik, hur man kan arbeta för att få ett tydligare fokus på det man vill uppnå, för ledningsgrupp eller medarbetargrupp, kontakta nils.nordung@lyhra.se. Att få målarbetet tydligare kan bli en bra start på hösten.

Vill du beställa boken kan du göra det direkt från förlaget Idealistas (idealistas.se) eller från någon av de större bokhandlarna på nätet.