Tillitsbaserat ledarskap

Är du rädd för att uppfattas som en styrande och kontrollerande chef? Finns
det en risk att du i stället går motsatt väg och släpper för mycket ansvar till
medarbetarna? Gränsen mellan ett tillitsbaserat och ett låt-gå-ledarskap kan
ibland vara hårfin.

Tillitsbaserat ledarskap bygger på ledarens förtroende för medarbetarnas vilja
och förmåga att ta ansvar för sina arbetsuppgifter. Chefen ger de ramar och
verktyg som grupper och individer behöver, och stöttar när man stöter på
hinder.

Läs mer här i vårt Whitepaper.