Utmana problemlösnings- reflexerna!

Det finns något djupt inom oss som scannar av varje situation för att identifiera problem. Två mänskliga reflexer hindrar oss ofta från att vara kreativa och långsiktiga. Den ena reflexen får oss att fokusera på problem, den andra vill genast hitta en lösning. När vi utmanar dem blir vi smarta och uthålliga. Det kan vara särskilt viktigt när vi idag möter helt nya situationer.

Läs mer i vårt whitepaper.