Tid för nystart i arbetsgruppen

2022 var året då pandemin planade ut och vi återupptäckte kraften i att mötas fysiskt, reflektera tillsammans och bygga relationer. Det så viktiga småpratet återuppstod, det som skapar värdegemenskap, lärande och nya idéer. Nu står 2023 för dörren med både möjligheter och utmaningar. Oron i världen har kommit nära, ekonomierna påverkas, sjukvården kämpar liksom många chefer och medarbetare i andra organisationer.

En chef som Lyhra nyligen jobbade med uttryckte det så här:

Vi behöver kraftsamla, få oss alla att känna mening, förstå riktning, känna motivation och återskapa goda relationer.”

Lyhras vision är att bidra till hållbara arbetsgrupper, som klarar att stå pall när vinden viner. Som behåller hopp och framtidstro trots att det är tungt för stunden. Vi tror på kraften i robusta samarbetskulturer där chefer och medarbetare samspelar, känner arbetsglädje och åstadkommer resultat tillsammans. Vi vill bidra till ett tillitsbasrat ledarskap och medarbetarskap som åstadkommer värde för kunder och brukare och nytta för samhället.

Vi är organisationskonsulter som vill verka i det nära genom att utmana och stödja chefer, medarbetare och grupper att se möjligheter och våga möta utmaningar. Vill du veta hur vi kan bidra i din verksamhet? Vi lyssnar till dina utmaningar och berättar om hur vi kan bidra till värde genom för ledningsgruppsutveckling, värdegrundsarbeten, kulturtransformationer, teamutveckling eller stöd i olika typer av förändrings- och utvecklingsarbeten.

Hitta rätt väg framåt för teamet

Varför inte starta det nya åren med att samla ledningsgruppen eller arbetsgruppen för nystart och kraftsamling? Lyhra kan bidra med inspiration, design, genomförande och träning. Vi bidrar till utveckling av arbetsklimat och teamkänsla. Vi leder grupprocesser och faciliterar verksamhetsplanering, t ex målarbete, hantering av knäckfrågor och dialogbaserade nulägesanalyser. Vi hjälper er att summera lärande och att hitta vägar framåt.

Varmt välkommen att höra av dig så diskuterar vi behoven i din verksamhet.