Vårda och utveckla medarbetarskapet

Många arbetsgivare planerar för en högre grad av distansarbete även efter pandemin eftersom man ser flera vinster. Samtidigt har det blivit tydligare än någonsin att kommunikation och samhörighet är viktiga ingredienser i arbetslivet. Här finns det en rad spännande utmaningar. Hur kan man utveckla en organisationskultur med rätt balans mellan närhet och distans? Mellan digitalt och fysiskt? Och inte minst mellan individens förmåga till självledarskap och teamets kollektiva prestationer?

När allt mer arbete sker på distans ställs nya krav på såväl medarbetarskapet som ledarskapet. Vill du ha stöd i att hitta vägar framåt i dessa frågor så är du välkommen att höra av dig till oss på Lyhra. Vi är pålästa när det gäller kunskapsläget och relevant forskning och vi har stor erfarenhet av att stödja chefer och organisationer i utveckling och förändring.

Vi kan bidra genom att
  • Stödja dig som chef i förändring och utveckling, genom handledning/coachning individuellt eller genom utvecklingsarbete i din ledningsgrupp
  • Utbilda och inspirera chefer och medarbetare kring medarbetarskap och ledarskap, grupputveckling och teamarbete
  • Leda möten där organisationen utforskar vad som behöver prägla ledarskap och medarbetarskap och hur individer och grupper kan ta ansvar för att förverkliga det
  • Leda möten där enskilda grupper i organisationen ökar sin medvetenhet och förmåga kring medarbetarskap och teamarbete
  • Erbjuda konkreta verktyg för att utforska och kartlägga samarbetsrelationer och de insatser som krävs för att etablera, utveckla och underhålla dem

Vi skräddarsyr de insatser din organisation behöver för att fördjupa och utveckla både medarbetarskap och ledarskap. Till att börja med lyssnar vi in er situation för att vi tillsammans ska hitta en bra ingång i ert utvecklingsarbete utifrån era specifika behov och önskemål. Är ni nyfikna på hur vi jobbat andra organisationer med dessa frågor så berättar vi gärna mer.

Välkommen att kontakta oss med din förfrågan, så hör vi av oss så snart vi kan.