Vardagsdriven verksamhetsutveckling

Alla organisationer och verksamheter finns till för att skapa värden av något slag. Det kan handla om värden i form av hälsa till befolk- ningen, säkra vägar, pengar till ägarna, trygghet åt äldre eller något helt annat. För att skapa medvetenhet och tydlighet om vilka värden man är till för att skapa kan man fundera utifrån de här två frågorna:

• För vem ska vi göra skillnad?

• Vilken skillnad ska vi göra?

Läs mer i vårt whitepaper.