Att leda förändring – tre viktiga dimensioner

Förändring i organisationer blir ofta en längre och krokigare resa än man från början tänkt sig. Många organisationsscheman har ritats om, processkartor tagits fram och värdegrunder formulerats, utan att de åstadkommit önskade förändringar i vardagen. Kanske har man då inte varit tillräckligt uppmärksam på tre viktiga dimensioner som behöver samspela för att verklig förändring ska uppstå.

En viktig fråga att ställa sig: har vi balans mellan den strategiska, strukturella och mänskliga dimensionen? Läs mer i vårt whitepaper.