Att hantera konflikter – en ledarkompetens!

Konflikter uppstår på alla arbetsplatser. Vissa är konstruktiva, där man respektfullt med god dialog brottas med viktiga sakfrågor. Andra konflikter blir i stället personliga och väcker destruktiva beteenden som påverkar både arbetsklimat och produktivitet. Då behövs ett ledarskap som ser samman- hangen bakom själva konfliktbeteendet och utforskar de behov som hindrar ett gott samspel. Läs mer i vårt whitepaper.