Återkomsten till arbetsplatsen – skräddarsydd workshop

Behovet är stort av reflektion – och beslut – kring hur våra arbetsplatser ska fungera efter att restriktioner hävts. Vanor och önskemål har utkristalliserats och förväntningar på hur man ska jobba framåt ser olika ut. Kanske märker ni redan nu av spänningar och motsättningar kring dessa frågor? Lyhra erbjuder en workshop för ledningsgrupper och grupper som vill samlas kring dessa frågor, för att staka ut en riktning framåt.

Hur går det till?

Ni samlar gruppen för en heldagsworkshop, alternativt två halvdagar, där det finns tid för reflektion, kunskapsdelning och beslut. Vi bidrar med forskning om motivation, arbetsklimat, arbetsmiljö, förändringsledning och erfarenheter av hybridarbete. Med det som utgångspunkt utforskar ni era förutsättningar med syfte att hitta den bästa möjliga vägen framåt för just er verksamhet.

• Hur kan man balansera verksamhetens behov med medarbetarnas? Hur påverkas arbetsklimatet av fortsatt distansarbete? Hur påverkas produktivitet och effektivitet?
• I vilka sammanhang är det viktigt att mötas fysiskt? Hur ska vår möteskultur se ut?
• Vilka arbetsmiljörisker finns för olika vägval? Vad säger arbetsmiljölagen?
• Hur kan ett ändamålsenligt hybridledarskap se ut? Vilka krav kan ställas på medarbetarskapet och vilka utvecklingsinsatser behövs för att det ska fungera i praktiken?

Välkommen att berätta om era behov så designar vi en involverande workshop som bidrar till samsyn i er ledningsgrupp eller arbetsgrupp, effektivare verksamhet och bättre arbetsmiljö. Maila info@lyhra.se så berättar vi mer om hur vi kan bidra.