Aktivera medarbetar-
engagemanget

I vardagens viktiga samspel mellan människor och grupper finns förändrings- kraft, förutsatt att den väcks till liv och att den är uppriktigt menad. Här finns den största kunskapen om arbetsvardagens utmaningar och möjligheter. När medarbetarna inbjuds att vara delaktiga och medskapande aktiveras organisationens ”storhjärna”. Den samlade intelligensen kommer till liv i ett nätverk med bemyndigade medarbetare på alla nivåer, med sina olika kompetenser och perspektiv. Hur kan detta tas till vara i höstens verksam-
hetsplanering?

Läs mer här i vårt Whitepaper.