Aktivera medarbetarskapet

Ledarskap och medarbetarskap är två sidor av samma mynt. De samspelar, påverkar varandra och är avgörande för kultur och samarbete. Medarbetarskap är en form av partnerskap mellan arbetsgivare och anställda där initiativ, engagemang och ansvarstagande står i centrum. I en värld där förändring ständigt pågår blir förmågan att anpassa och utveckla medarbetarskapet avgörande för verksamhetens utveckling och resultat.

Ser ni behov av att utveckla medarbetarskap, ledarskap och arbetsplatskulturen på jobbet? Här är några av de insatser som Lyhras konsulter kan bidra med.

  • Handledning och ledarskapsutveckling: Lyhra ger både medarbetare och chefer möjlighet till personlig utveckling genom individuell och gruppvis handledning. Vi bidrar till personliga färdigheter som självledarskap och samarbetsförmåga, samt stödjer chefer i att skapa ett ledarskap som bidrar till ett aktivt medarbetarskap.
  • Kultur- och samarbetsutveckling: Våra insatser är inriktade på att stärka samarbetet inom och mellan avdelningar, med klara mål och tydlig riktning som skapar fokus och engagemang. Vi leder workshops och utbildningar för att främja effektiv kommunikation och konflikthantering, och vi bidrar till att skapa goda samarbeten.
  • Analys av arbetsplatskultur: Vi genomför dialogbaserade nulägesanalyser för att tillsammans med chefer och medarbetare identifiera både styrkor och hinder för trivsel, goda samarbeten och effektiva arbetsprocesser.
  • Förändringsledning: Lyhra stödjer förändringarbeten genom att utbilda chefer, andra förändringledare och finns även med som stöd genom hela förändringsprocessen, där medarbetarna engageras och medverkar aktivt till utvecklingenf.
  • Strategiskt ledningsarbete: Vi arbetar nära ledningsgrupper för att utveckla insikter, strategier och beteenden som höjer engagemang och prestation, både på chefs- och medarbetarnivå.

Vill du veta mer om hur vi på Lyhra kan stötta er och ge er rätt verktyg för grupp- och medarbetarutveckling? Välkommen att höra av dig till lyhra@lyhra.se eller någon av våra konsulter direkt.