Digitala dialoggrupper för chefer

Dialoggrupper är en form av ledarutveckling där du som chef får arbeta med egna utmaningar och dilemman – under handledning och i dialog med chefskollegor från andra organisationer. Du får ta del av kollegors erfarenhet, kunskap och klokhet och på så vis får du hjälp att komma vidare med dina egna utmaningar. Gruppen leds av en erfaren organisationskonsult och tillika coach/handledare som dessutom själv har varit chef och ledare.

Detta värde får du som deltar

– Du får möjlighet att lyfta egna dilemman, bli lyssnad på och hitta vägar framåt.
– Du får ta del av andra chefers verklighet och stödja dem i deras utmaningar
– Du får modeller och verktyg att använda på ”hemmaplan”.
– Du får träning i ett coachande förhållningssätt som utvecklar din ledarförmåga.
– Genom dialog och reflektion får du självkännedom och feedback.
– Du får ett nätverk av chefskollegor.

Metoden förutsätter att gruppen tillsammans bygger ett förtroendefullt klimat och att det som sägs stannar i rummet.

Hur går det till?

En grupp på 4-6 chefer möts digitalt under tre timmar, cirka en gång i månaden, under fyra tillfällen. Vi erbjuder dialoggrupper för två olika målgrupper;
– Chefer som leder chefer
– Första linjens chefer

Kostnad: 7 900 kr plus moms för fyra tillfällen, som genomförs digitalt.

Välkommen att höra av dig så berättar vi mer, kontakta kristina.vejbrink@lyhra.se eller 0706663474 eller skicka din intresseanmälan till lyhra@lyhra.se så hör vi av oss.

.