Vad lär oss Folkhälsomyndigheten om ledarskap?

Det är utmanande tider för oss alla. Inte minst för chefer som nu ska få organisationer och företag att fungera – när mycket har rasat. Kunder som bokar av, underleverantörer som inte kan leverera eftersom deras varor fastnar på vägen, uteblivna beställningar och allt fler medarbetare som jobbar på distans.

Den svenska modellen för hanteringen av krisen runt Covid-19 får en del stryk av kritiker i Sverige och utomlands. För lite, för vagt, för sent. Regeringen och folkhälsomyndigheten väljer att behandla oss medborgare som rationella vuxna människor med förmåga att fatta kloka beslut, baserat på öppen och transparent information från expertmyndigheter. De arbetar efter samma princip som alltid kopplat till folkhälsoinsatser; frivillighet och information. Andra länder väljer andra vägar; förbud, utegångsförbud, militär som kontrollerar. Självklart handlar ländernas vägval om olika situationer, kanske olika faser i pandemin, medborgarnas olika grad av förtroende för myndigheter, olika strukturer och strategier.

Jag vet i alla fall vilket land jag vill leva i och vilket ledarskap jag tror på. Det som väljer tillit och förtroende. Att lita på andras förmåga att handla rätt och riktigt, utifrån den information man har. Den chef och organisation som väljer tillitens väg, istället för detaljstyrning och kontroll når längre – men visst, i efterhand får vi facit och ser vilken strategi som fungerade bäst eller sämst. Eller blir det ungefär lika för alla?

En ledares fallgropar under kris

Att vara ledare i den svåra situation vi befinner oss i är som sagt inte lätt. Fallgropar för ledare i svåra situationer och utmanande kriser är många:

  • Att bli för operativ och därmed mista överblicken
  • Att fokusera på det som hänt istället för att tänka framåt
  • Att förlora tidsuppfattningen och felprioritera
  • Att inte aktivt söka information
  • Att inte nyttja andras kompetens och perspektiv
Digitalt stöd för ledningsgrupper

När hjulen snurrar fort och en av utmaningarna är att samlas fysiskt är det lätt att som ledare göra sig ensam. Att inte nyttja andras perspektiv. Det är nu extra viktigt, till exempel för ledningsgruppen, att fortsätta samlas och reflektera över händelseförlopp och handlingsalternativ. Vi på Lyhra faciliterar ledningsgrupper digitalt som behöver göra just det. Att fortsätta på tillitens och förtroendets väg även när allt gungar. För att klara det behöver man perspektiv – och varandra.

Karin Ljudén
Organisationskonsult & partner
Lyhra

Vill du veta mer om hur vi jobbar med att stötta chefer och ledare med ledningsgruppsutveckling och förändringsledarskap? Välkommen att kontakta oss.