Frigör vardagens utvecklingskraft

När arbetsplatserna öppnar upp igen kommer det att finnas behov av nystart, lära av den tid som varit och bygga hopp och energi inför framtiden. Det senaste året har varit fylld av osäkerhet, men också av oanade krafter till förändring och anpassning. Med fullt fokus på vardagens utmaningar har många långsiktiga utvecklingsambitioner fått stå tillbaka. Varför inte prova ett nytt förhållningssätt till utvecklingsarbete och verksamhetsplanering? Vi kallar det vardagsdriven verksamhetsutveckling.

Inom sjukvården pratar man om en vårdskuld som uppstått i och med att covid tagit så mycket kraft. På motsvarande sätt beskriver flera av våra kunder att det har uppstått en ”utvecklingsskuld” och att man nu behöver kraftsamla och hitta nya vägar framåt. Känns detta igen även hos er? Vardagsdriven verksamhetsutveckling är en involverande och samskapande form som bidrar till engagemang och lärande och som stärker gruppens kollektiva förmåga till förändring och utveckling. Vi hjälper er gärna att komma igång.

Att tillämpa Vardagsdriven verksamhetsutveckling

Vardagsdriven verksamhetsutveckling är ett förhållningssätt som utvecklar och tillvaratar medarbetarnas förmåga att göra iakttagelser, analysera och reflektera. Det är en kraft som ibland behöver frigöras och lyftas till ytan. Viktiga vardagssituationer är ofta oförutsägbara och innehåller en unik möjlighet till lärande. Som medarbetare använder man dagligen sin erfarenhet och tysta kunskap, analyserar utan att sätta ord på tankarna, fattar beslut och handlar för att göra det bästa här och nu i enlighet med sitt uppdrag. Man improviserar, med sin professionalitet som grund, och det blir ofta bra.

Så kommer ni igång med vardagsdriven verksamhetsutveckling

Vardagsdriven verksamhetsutveckling handlar om ett förhållningssätt där reflektion och lärande står i centrum. Det underlättas av ett samtalsklimat där nyfikenhet och inlyssnande är viktiga ingredienser. Det bidrar till gemensam förståelse i gruppen – för varandras perspektiv, för konkreta utvecklingsbehov och vägar framåt. Det värdeskapande mötet står i centrum, det som oftast utgörs av mötet mellan medarbetare och brukare, patienter eller kunder; dem för vilka verksamheten ska göra skillnad. Det utgörs också av samspelet i grupp, mellan grupper och i relationen mellan grupp och chef. Vardagsdriven verksamhetsutveckling är ett systematiskt sätt att stanna upp, summera, reflektera och lära av varandra. Det kräver arbetsformer där medarbetarna är ansvariga och delaktiga i utforskande och idéarbete. Det förutsätter att förmågor, erfarenheter och kompetenser värderas. Med utgångspunkt i det förhållningssättet kan man i enkla reflekterande samtal börja pröva sig fram i ett systematiskt vardagsdrivet utvecklingsarbete:

STEG 1

Låt arbetsgrupper själva identifiera nuläget
● Definiera styrkor och kvaliteter i arbetet samt utmaningar och svårigheter
● Fundera över hur det kommer sig att de styrkorna respektive utmaningarna finns, fördjupa förståelsen för vad de innebär och hur de påverkar
● Samtala om hur man ska förstärka respektive försvaga dem


STEG 2

Låt arbetsgrupper själva diskutera önskat läge
● Definiera vad som kan utvecklas i verksamheten så att mer värde skapas ● Konkret beskriva hur det skulle kunna se ut när det blivit verklighet

STEG 3

Låt arbetsgrupper själva diskutera vägen framåt
● Fundera över vad som behövs för att komma dit, vad som gruppen själv har makt att förverkliga och vad som behövs från andra.
● Samverka med andra berörda grupper från andra delar av verksamheten, för att få nya insikter, helhetssyn och underlag för verksamhetsutveckling.

Ta stöd av oss på Lyhra

Vill du veta mer om hur Lyhra jobbar med att stötta grupper och chefer i vardagsdriven verksamhetsutveckling? Vi bidrar med inspiration, design, genomförande och träning. Vi faciliterar verksamhetsutvecklande möten, hjälper er att summera lärande och hitta vägar framåt. Vi handleder och utbildar chefer som vill utvecklas inom verksamhetsutveckling.

Välkommen att kontakta oss.

Är du intresserad av att få tillgång till vårt exklusiva material i form av whitepapers och inspelade webbinarier? Klicka här.