Ledare lär av ledare – för nya och erfarna chefer

Har du lång erfarenhet som chef och ledare och har utvecklat ditt eget förhållningssätt och arbetssätt utifrån dina värderingar och dina lärdomar? Du är coolare i uppdraget än du var förr, och du har lättare att behålla de långa och stora perspektiven. Men du blir aldrig färdig…
 
ELLER är du ganska färsk som chef och ledare? Du försöker hitta ditt eget sätt att utveckla den rollen. Det är spännande, men oerhört utmanande. Du lär dig mycket, men det är inte alltid lättköpta erfarenheter. 

Lyhra erbjuder ett koncept för ”generationslärande” till organisationer som vill pröva på en lite annorlunda form för ledarutveckling och som tror på kraften i en god dialog. Vi har utformat en process där erfarna chefer möter nya chefer för att på ett systematiskt och engagerande sätt byta erfarenheter och utforska den energi som skapas när de två positionerna möts. Efter en pilotomgång i våras kan vi konstatera att det händer spännande saker när erfarna chefer möter nya chefer i öppna och nyfikna samtal. Fyra erfarna chefer mötte fyra nya chefer, vid fyra tillfällen. Det blev spännande samtal och en hel del aha-upplevelser.

Vi berättar gärna mer om detta och kan skapa ett upplägg som är relevant för er organisation. Hittills har vi arbetat i grupp, med fyra erfarna chefer och fyra nya som träffats vid fyra faciliterade möten. Vi kan erbjuda detta internt inom en organisation.