Framtidens arbetsplats – har ni hittat rätt balans i det hybrida arbetslandskapet?

Hybridarbetet har medfört flexibilitet och effektiva arbetssätt men också utmaningar när det gäller småprat, spontanitet och relationsbyggande. Kan distansarbetet krocka med behovet av samhörighet och gemenskap? Hur påverkas arbetsgruppen och arbetsplatsklimatet av de hybrida arbetssätten. Hur påverkas verksamheten, kreativiteten och lärandet?

Lyhra erbjuder stöd till er som behöver hitta former och lämpliga förhållningssätt, arbetssätt och beteenden på arbetsplatsen. Vi vill inspirera till en nyanserad dialog om vilken balans just din organisation ska ha för att vara en attraktiv arbetsgivare, skapa ett lärande och utvecklande klimat och utveckla verksamheten.

  • Workshop i ledningsgruppen med syfte att hitta gemensamma förhållningssätt. Vi bidrar med forskningsbaserad teori och en kreativ och utvecklande metodik.
  • Utvärdering av nuläget genom en dialogbaserad nulägesanalys där medarbetarna reflekterar över vad som är ändamålsenligt idag och vad som behöver förändras och utvecklas.
  • Engagerande workshop för medarbetare för att skapa engagemang och involvering och stärka motivationen, som ett led i att utveckla arbetsplatskulturen och stärka samarbetet.
  • Kick-off inför hösten kring er arbetsplatskultur, hur har vi det idag och hur vill vi ha det framåt? Höst är tid för nystart!

Välkommen att höra av dig till lyhra@lyhra.se eller någon av våra konsulter direkt om du vill höra mer om vad vi kan stödja dig i för att utveckla ert hybrida arbetssätt som är här för att stanna. Under det senaste året har vi arbetat med denna utmaning i flera organisationer.