kraftsamla ledningsgruppen för nystart och riktning framåt

Kraftsamla ledningsgruppen för nystart och riktning framåt

Upplever du att era ledningsgruppsmöten är ineffektiva? Att ni står och stampar och inte kommer vidare som grupp? Behöver ni kraftsamla för att hitta fokus och riktning inför framtiden?

Lyhra utvecklar ledningsgrupper som behöver hitta vägen framåt och samverka mer effektivt för att hantera gemensamma utmaningar. Våra skräddarsydda utvecklingsprogram utgår alltid ifrån ledningsgruppens verkliga situation och dilemman. Hör av dig så hjälper vi er att få överblick, att analysera läget och hitta vägen framåt.

Ledningsgruppsutveckling syftar till att öka effektiviteten i en ledningsgrupps gemensamma arbete, ofta med något eller några av följande mål;

  • Gemensam förståelse för gruppens uppgift, långsiktiga mål och roller.
  • Struktur och systematik i gruppens möten, beslut och arbetssätt.
  • Samarbetsklimat som gynnar samverkan och gemensamt ansvarstagande.

Vi arbetar med gruppens skarpa verksamhetsfrågor och utmaningar samtidigt som vi utvecklar gruppens förmåga till samspel och kommunikation. På så vis kopplas utvecklingsinsatsen till ledningsgruppens uppdrag och verksamhetens mål och vision.

Med metodik och processledning stödjer vi ert arbete genom att:

  • inta helikopterperspektiv där ni analyserar nuläget och får en gemensam förståelse för den nya spelplanen och dess förutsättningar
  • klargöra den egna kärnan; uppdraget, visionerna och de övergripande mål som gäller oavsett förutsättningar
  • utvärdera vägval, aktiviteter, resultat och summera lärande

Hör gärna av er till oss på Lyhra om ni vill ha stöd för att kraftsamla er ledningsgrupp. Till att börja med lyssnar vi in er situation för att hitta en bra ingång i ert utvecklingsarbete.

Välkommen att kontakta oss och berätta om tankar och behov så tar vi det därifrån. Du kan också skicka ett mail till lyhra@lyhra.se så hör vi av oss så snart vi kan.