Ledningsgruppsakuten: Ta hjälp med reflektion och riktning

Behöver din ledningsgrupp kraftsamla för att hitta energi och fokus inför framtiden? Ta då hjälp med reflektion och riktning. Lyhra handleder och utvecklar ledningsgrupper som behöver hitta vägen framåt och samverka mer effektivt för att hantera gemensamma utmaningar. Våra skräddarsydda utvecklingsprogram utgår alltid ifrån ledningsgruppens verkliga situation och dilemman. Hör av dig så hjälper vi er att få överblick, att analysera läget och hitta vägen vidare.

Ledningsgruppsutveckling syftar till att öka effektiviteten i en ledningsgrupps gemensamma arbete, ofta med något eller några av följande mål;

  • Gemensam förståelse för gruppens uppgift, långsiktiga mål och roller.
  • Struktur och systematik i gruppens möten, beslut och arbetssätt.
  • Samarbetsklimat som gynnar samverkan och gemensamt ansvarstagande.

En ledningsgruppsinsats kan variera från en dag upp till flera dagar utspridda över tid. Vi arbetar med gruppens skarpa verksamhetsfrågor och utmaningar samtidigt som vi utvecklar gruppens förmåga till samspel och kommunikation. På så vis kopplas utvecklingsinsatsen till ledningsgruppens uppdrag och verksamhetens mål och vision.

Med metodik och processledning stödjer vi ert arbete genom:

  • Att utforska tänkbara scenarier i den fortsatta utvecklingen och möjliga handlingsvägar i de scenarierna.
  • Att inta helikopterperspektiv där ni analyserar nuläget och får en gemensam förståelse för den nya spelplanen och dess förutsättningar.
  • Att klargöra den egna kärnan; uppdraget, visionerna och de övergripande mål som gäller oavsett förutsättningar.
  • Att utvärdera vägval, aktiviteter, resultat och summera lärande.

Till att börja med lyssnar vi in er situation för att hitta en bra ingång i ert utvecklingsarbete.

Välkommen att kontakta oss och berätta om tankar och behov så tar vi det därifrån. Du kan också skicka ett mail till lyhra@lyhra.se så hör vi av oss så snart vi kan.