Meningen med värdegrunden

Är det någon mening med ett värdegrundsarbete? Kan det bli en källa till
utveckling, kreativitet och fördjupning eller blir det bara floskler och ytliga
begrepp som inte gör någon skillnad? För att utforska området behöver vi ha en
gemensam bild av vad vi egentligen menar när vi använder orden värde,
värdering och värdegrund. Pratar vi om samma sak när vi hanterar dem?

Läs mer här i vårt Whitepaper.