Ta stöd av Lyhra för att utveckla er arbetsplatskultur

Lyhra erbjuder stöd till organisationer och grupper som behöver hitta former och lämpliga förhållningssätt, arbetssätt och beteenden på arbetsplatsen. Vi vill inspirera till en nyanserad dialog om vilken kultur just din organisation behöver utveckla för att vara en attraktiv arbetsgivare, skapa ett lärande klimat och utveckla verksamheten. Kanske behöver ni hitta bättre balans mellan distansarbete och arbete på kontoret?

Vi kan bidra på olika sätt:

  • Workshop i ledningsgruppen eller arbetsgruppen med syfte att hitta gemensamma förhållningssätt och balans mellan distansarbete och närvaro på arbetsplatsen. Vi bidrar med forskning och en kreativ och utvecklande metodik.
  • Utvärdering av nuvarande arbetsplatskultur genom en dialogbaserad nulägesanalys där medarbetarna bjuds in att reflektera över vad som är ändamålsenligt idag och vad som behöver förändras och utvecklas.
  • Handledning för chefer som behöver stöd och verktyg för att utveckla klimatet och hantera skav och spänningar.
  • Engagerande workshop för medarbetare för att skapa engagemang och involvering och öka motivationen, som ett led i att utveckla arbetsplatskulturen och stärka samarbetet.
  • Kick-off med tema arbetsplatskultur. Hur har ni det idag och hur vill vi ha det framåt? Höst är tid för nystart!

Välkommen att höra av dig till lyhra@lyhra.se eller någon av våra konsulter direkt om du vill höra mer om hur vi kan stödja er i arbetet med att utveckla er arbetsplatskultur.