Vill du mer med ditt ledarskap?

Vill du utmana dig själv som människa och chef och hitta nya vägar för din egen personliga utveckling? Boka ett paket med verktyg och samtal för en utvecklingsresa som bidrar till att du får förutsättningar att utvecklas i din ledarroll.

Jag skulle vilja bli bättre på att planera/prioritera/delegera/kommunicera/säga ifrån/involvera/lyssna/vara tydlig

Känner du igen dig i att ha ambitioner för att utveckla ditt ledarskap men att det finns något som hindrar dig. Vi vill erbjuda dig som är intresserad av personlig utveckling i ledarskapet en möjlighet att pröva på ett antal kraftfulla metoder för detta. Ett av verktygen är Immunity To Change™ som handlar om att identifiera det som ligger i vägen för den utveckling som man vill se i sitt ledarskap, och att utforska och testa nya beteenden. Våra omedvetna antaganden om oss själva och andra är ofta det som hindrar oss att nå vår fulla potential.

Vi erbjuder två alternativ:

Individuell ledarutveckling

Fem individuella möten om två timmar där du får handledning och coaching i att åstadkomma den utveckling du vill se hos dig själv. Dessa möten kan ske fysiskt i Uppsala eller Stockholm, alternativt online.

Individuell ledarutveckling i grupp

Vi sätter ihop små grupper med 3-4 chefer i varje. Programmet inleds med en heldags workshop där var och en får ta fram sin egen utvecklingskarta för att åstadkomma önskad utveckling. Reflektion med andra chefer en viktig del i utvecklingen. Tre efterföljande online-möten om två timmar.

Är du intresserad och vill veta mer? Anmäl intresse på lyhra@lyhra.se så hör vi av oss och lyssnar in dina tankar, eller kontakta Gunnar Wallin, gunnar.wallin@lyhra.se.