Tid för nystart i arbetsgruppen

2022 var året då pandemin planade ut och vi återupptäckte kraften i att mötas fysiskt, reflektera tillsammans och bygga relationer. Det så viktiga småpratet återuppstod, […]